Ринок праці під час війни: проблеми, перспективи, політика державного регулювання

Ринок праці під час війни: проблеми, перспективи, політика державного регулювання

2 серпня 2023 року в Центрі Разумкова відбулося обговорення результатів експертного опитування «Ринок праці під час війни: проблеми, перспективи, політика державного регулювання», проведеного соціологічною службою Центра Разумкова у липні 2023 р. Опитано було 71 експерта (представники органів місцевого самоврядування, центрів зайнятості, вищих навчальних закладів, бізнесу). Захід проходив в онлайн режимі.

Основними питаннями для обговорення були: пріоритетні сфери забезпечення країни для процесу повоєнного відновлення; головні ризики сучасного ринку праці України; пріоритетні напрями поточної державної політики в сфері зайнятості та основні заходи державного регулювання; головні питання працевлаштування людей з інвалідністю.

З Інституту економіки промисловості НАН України була запрошена заступниця директора інституту з наукової роботи, доктор економічних наук  професор Ольга Федорівна Новікова. Вона виступила із загальною позитивною оцінкою результатів експортного опитування, подякувала за його зміст, зваженість проблем, перешкод і пріоритетів розвитку країни, а також підкреслила значущість кількісних оцінок ринку праці при відсутності статистичної інформації з цих питань.

У виступі вона обґрунтувала пропозиції з доцільності поглиблення вивчення якісних характеристик ринку праці України з позиції стійкості (резильєнтності). Ця потреба обумовлена необхідністю врахування вимог реалізації Концепції забезпечення національної системи стійкості, затвердженої Указом Президента України 27 вересня 2021 року з подальшим визначенням стратегічних напрямів відновлення ринку праці. Це надасть можливість ринку праці набути здатності протистояти зовнішнім та внутрішнім загрозам, адаптуватися, успішно функціонувати та швидко відновлюватись у повоєнний період. Неврахованість у експортному опитуванні цих питань залишила без відповіді проблеми стійкості (резильєнтності)  ринку праці,  резильєнтності робочої сили, ролі цифровізації у відновленні ринку праці тощо. 

У виступі О. Новикова подякувала авторам анкети за постановку питань з державного регулювання ринку праці. Вона зазначила, що Міністерство економічного розвитку України відстоює позиції посилення лібералізації відносин у сфері праці. Це простежуються особливо яскраво при змінах правового поля трудових прав працюючих під час війни, коли привалює асиметрія у правах працівника і роботодавця на користь інтересам роботодавця. При обґрунтуванні доцільності прийняття проекту Закону України «Про працю» в пояснювальній записці Мінекономрозвитку України, підписаною міністеркою, визначається підтримка ліберальної моделі управління з мінімізацією відповідальності держави за систему соціально-трудових відносин, яка, за думкою авторів проекту,  обумовить зростання активності профспілок у захисті трудових прав. Позиція інших виступаючих щодо удосконалення управління ринком праці в Україні під час війни З. Варналія, М. Судакова, Л. Лісогор, Ю. Маршавіна, Л. Ткаченко були підтримані О. Новіковою особливо щодо державної політики у сфері праці взагалі та на ринку праці зокрема. Наприкінці виступу пропозицію О. Новікової щодо подальшої плідної співпраці Інституту економіки промисловості НАН України з Центром Разумкова було підтримано його керівництвом.