Розробка Стратегії розвитку Луганської області на період до 2027 року та плану заходів з її реалізації

Розробка Стратегії розвитку Луганської області на період до 2027 року та плану заходів з її реалізації

21-23 жовтня 2019 р. головний науковий співробітник сектору структурної динаміки просторових утворень відділу проблем регуляторної політки і розвитку підприємництва Інституту економіки промисловості д.е.н. Ганна Шевцова взяла участь у черговій серії засідань робочої групи з розробки Стратегії розвитку Луганської області на період до 2027 року та плану заходів з її реалізації. Ця серія була організована Департаментом економічного розвитку, зовнішньоекономічної діяльності та туризму Луганської облдержадміністрації (м. Сєвєродонецьк) за сприяння Команди підтримки реформ Міністерства розвиту економіки, торгівлі та сільського господарства України і проекту USAID «Економічна підтримка Східної України» та присвячена впровадженню підходів смарт-спеціалізації.
Головним спікером заходу був експерт Генерального директорату Європейської Комісії «Спільний дослідницький центр» (European Commission Joint Research Centre) Манфред Шпісбергер (Manfred Spiesberger), який доповів про особливості європейської політики смарт-спеціалізації та методичні підходи до розроблення й впровадження регіональних стратегій смарт-спеціалізації. Виступи директора Команди підтримки реформ Мінекономіки Дениса Шемякіна та старшого експерта зі смарт-спеціалізації та розвитку промисловості цієї Команди Ніно Даменії були присвячені потенційним можливостям, які надає впровадження політики смарт-спеціалізації, проблемам і перспективам реалізації цієї політики у регіонах України, зокрема східних.
22 жовтня під час засідання робочої групи та місії експерту Європейської Комісії з доповіддю «Перспективи формування смарт-спеціалізації Луганської області на основі розвитку потенціалу хімічного виробництва» виступила д.е.н. Ганна Шевцова. Вона представила аналіз сучасного стану й проблем розвитку хімічного бізнесу Луганської області, перспектив неоіндустріальної модернізації хімічного виробництва в контексті процесів Індустрії 4.0 та пропозиції Інституту економіки промисловості стосовно напрямів трансформації хімічного сектору регіону як сфери смарт-спеціалізації. Надано рекомендації стосовно конкретизації сфер смарт-спеціалізації у напрямку розвитку екосистеми «хімічне виробництво – аграрна галузь», пошуку рішень у біо- та зеленій хімії, цифровізації хімічного виробництва. Ці пропозиції знайшли підтримку та розвиток з боку представників підприємницьких та дослідницьких структур хімічного сектору області, які входять до відповідних фокус-груп. Модераторами SWOT-аналізу та процесу підприємницького відкриття виступили Манфред Шпісбергер та Ніно Даменія.