Семінар аспірантів Інституту економіки промисловості НАН України

Семінар аспірантів Інституту економіки промисловості НАН України

26.06.23 р. відбувся семінар для аспірантів Інституту економіки промисловості НАН України під керівництвом д.е.н., завідувачки сектору проблем інноваційно-інвестиційного розвитку промисловості Ірини Підоричевої. На семінарі була представлена доповідь на тему: ««Дилема інновацій»: як перетворити ідею в інноваційну діяльність», підготовлена д.е.н. Іриною Підоричевою.

У доповіді було розглянуто одну з найскладніших проблем, з якою стикаються держави, підприємства, винахідники, – як перетворити ідею на практичну інноваційну діяльність? Проблему, яку автор доповіді позначила як «дилему інновацій».

Ірина Підоричева у своєму виступі порушила важливі питання: Чому одним винахідникам вдається перетворити свою розробку в інновацію, а іншим ні? Чому один бізнес перебуває у виграшному положенні, а інший відстає? Чому в одних регіонах відбувається «інноваційний бум», а інші «дрімають»? Чому політичні інструменти, програми, заходи настільки обмежені, коли йдеться про інновації? Протягом лекції доповідачка міркувала на тему «дилеми інновацій» і відповідала на зазначені питання.

Доповідачкою розглянуто приклади, по-перше, успішних інноваційних долин і відстаючих за рівнем інноваційного розвитку регіонів світу, по-друге, компаній, які завдяки безперервним дослідженням і розробкам, інноваційній діяльності завоювали та утримують відповідні ринкові ніші, а також тих, що збанкрутували через те, що вчасно не усвідомити межу технологічних можливостей.

У доповіді авторка приділила належну увагу класичним працям з питань інновацій, теорії інновацій Й. Шумпетера, основоположним її положенням. Вона акцентувала увагу на сутності поняття «інновація», її відмінностях від новації, розглянула ключові властивості інновацій та сучасних інноваційних процесів.

У заключній частині семінару учасники поставили доповідачці низку питань та отримали вичерпні відповіді. В дискусії взяли участь д.е.н. Данило Череватський, к.е.н. Мирослава Солдак, к.е.н. Олександр Лях, к.е.н. Ольга Богуцька, аспіранти А. Баш, В. Баш, Є. Луньов та інші.