Смарт-спеціалізація: між практикою та економічною теорією

Смарт-спеціалізація: між практикою та економічною теорією

28 липня 2022 р. в Інституті економіки промисловості НАН України відбувся науково-практичний семінар, на якому було заслухано доповідь доктора економічних наук, заступника директора Інституту Олександра Вишневського за темою «Смарт-спеціалізація: між практикою та економічною теорією». Ця тематика розробляється в межах виконання науково-дослідної роботи Інституту «Стратегічні напрями смарт-спеціалізації промислових регіонів України» (підтема «а»: «Особливості методології стратегування смарт-спеціалізації промислових регіонів»), яка виконується під керівництвом д.е.н. В.І. Ляшенко та д.е.н. І.Ю. Підоричевої. Участь в роботі семінару взяли понад 25 науковців у змішаному форматі.

Доповідь була присвячена дослідженню змісту поняття «смарт-спеціалізації» з позицій економічної теорії. Так, у доповіді було показано, що смарт-спеціалізація має характерні ознаки класичної, кейнсіанської і шумпетеріанської шкіл економічної теорії. Тобто смарт-спеціалізація є міксом положень цих шкіл економічної теорії. Відповідно, під час практичної реалізації концепту смарт-спеціалізації в межах підготовки відповідних стратегій виникають певні протиріччя (між різними смарт-пріоритетами, між домінуючою роллю влади та бізнесу, між забезпеченням вільної конкуренції та створенням преференції національному/регіональному виробнику тощо).

Нагадаємо, що кращий шлях долучитися до академічної спільноти у сфері економіки це поступити до аспірантури Інституту економіки промисловості НАН України. Набір до аспірантури триває з 1 серпня до 10 вересня. Вступні іспити проводяться з 15 вересня до 10 жовтня. З умовами вступу до аспірантури можна ознайомитися за посиланням.