Соціальна безпека людини в умовах війни

Соціальна безпека людини в умовах війни

28-29 червня 2023 року на базі Одеського національного економічного університету (ОНЕУ) відбувся круглий стіл на тему «Соціальна безпека людини в умовах війни: сутність, особливості та шляхи забезпечення», організаторами якого виступили кафедра фінансів Київського національного університету імені Тараса Шевченка (КНУТШ) та кафедра фінансів ОНЕУ. Круглий стіл проводився в змішаній формі в межах виконання проєкту НФД України «Нові геостратегічні загрози соціальної безпеки людини в умовах гібридної війни та шляхи їх запобігання» №2021.01/0239, науковий керівник – д.е.н., професор Захарій ВАРНАЛІЙ. Всього понад 40 учасників.
Основними тематичними напрямами роботи круглого столу були: соціальна безпека людини в системі національної безпеки; теоретико-методичні засади соціальної безпеки людини в умовах гібридної війни; геостратегічні загрози соціальної безпеки людини в умовах війни; особливості забезпечення соціальної безпеки людини в умовах глобалізаційних викликів; інституціональне забезпечення державної політики забезпечення соціальної безпеки людини в умовах війни.
З Інституту економіки промисловості НАН України до круглого столу була запрошена заступниця директора інституту доктор економічних наук, професор Ольга Федорівна Новікова. Вона виступила на пленарному засіданні з доповіддю на тему: «Формування соціальної безпеки людини на засадах резильєнтності в умовах гібридної війни». В доповіді було представлено еволюцію змін законодавства України про національну безпеку та місце в ній соціальній безпеці, яка у 2018 році була виключена з правового поля, а в системі національної безпеки соціальна гуманітарна спрямованість була замінена на воєнно-політичну. Обґрунтовано, що активність наукових досліджень і публікацій з проблем соціальної безпеки зросла. Запропоновано у доповіді визначення поняття соціальна безпека людини, систематизовано загрози соціальній безпеці людини у довоєнний період та під час повномасштабної агресії РФ у 2022 році. Наведено результати соціологічних опитувань, які розкривають особливості настроїв та поведінки людини під час дії воєнних загроз, наведено прогнозні оцінки Мінздрава України про негативний вплив наслідків війни на психологічний стан населення України, що потребує від неї набуття резильєнтності. Наведено зміст поняття «резильєнтность людини», яке визначає здатність і спроможність людини адаптуватись і конструктивна діяти в кризових умовах, укріплювати стресостійкість відновлюватися і розвиватись. На завершення доповіді О.Ф. Новікова розкрила зміст пропозицій та рекомендацій, які визначають можливості забезпечення соціальної безпеки та резильєнтності людини шляхом удосконалення чинних стратегій, прийнятих в Україні, та формування Плану повоєнного відновлення України.

Презентація доповіді