Соціальна відповідальність підприємств у повоєнний період

Соціальна відповідальність підприємств у повоєнний період

В рамках щотижневого науково-практичного семінару 11 серпня 2022 року було представлено доповідь к.е.н. Амоші Олени «СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ У ПОВОЄННИЙ ПЕРІОД». Дослідження мало на меті пошук напрямів вирішення нагальних проблем сьогодення щодо соціальної відповідальності суб’єктів господарювання.

У доповіді обґрунтовувано нові вимоги до  соціальної відповідальності, які виникли внаслідок воєнних дій та будуть затребуваними у повоєнний період. Виходячи з реалій воєнного часу запропоновано можливі параметри розширення меж соціальної відповідальності у повоєнний період, які  базуються на існуючих прикладах соціальної поведінки під час воєнних дій. Доведено, що невід’ємною складовою певних змін щодо соціальної відповідальності є елемент гармонізації українського законодавства до вимог Європейського Союзу.

Продовження дослідження цієї проблеми дасть можливість сформувати конкретні підходи до соціальної відповідальності суб’єктів господарювання у повоєнний період.

Залознова Ю.С. Національні особливості формування системи соціальної відповідальності щодо вимог модернізації суспільних відносин / Соціоекономічний розвиток України в контексті глобальних і національних викликів: монографія / Ю.С. Залознова; НАН України, Ін-т економіки пром-сті. – Київ, 2014. − С.277-291

З іншими дослідженнями Інституту економіки промисловості НАН України, які пов’язаними з соціальною відповідальністю, можливо ознайомитись за посиланням.