Участь співробітника Інституту у Всеукраїнському науково-педагогічному підвищенні кваліфікації «Акредитація освітніх програм економічного блоку в умовах війни»

Участь співробітника Інституту у Всеукраїнському науково-педагогічному підвищенні кваліфікації «Акредитація освітніх програм економічного блоку в умовах війни»

З 18 липня по 28 серпня 2022 року старший науковий співробітник відділу проблем регуляторної політики і розвитку підприємництва, к.е.н. Ірина Петрова прийняла участь у Всеукраїнському науково-педагогічному підвищенні кваліфікації «Акредитація освітніх програм економічного блоку в умовах війни». Захід проводився за ініціативи Сумського національного аграрного університету та за безпосередньої підтримки Центру українсько-європейського наукового співробітництва з метою надати практичні та теоретичні поради щодо особливостей підготовки наукових та науково-педагогічних кадрів у сучасних умовах війни.

Програма Всеукраїнського науково-педагогічного підвищення кваліфікації складалась з наступних тем: організація та підготовка до акредитації освітніх програм економічного блоку; результати акредитації освітніх програм та моделі взаємодії зі стейкхолдерами; академічна доброчесність та запобігання академічному плагіату; наукова складова в акредитації освітніх програм економічного блоку; міжнародна складова в акредитації освітніх програм економічного блоку; промоція закладу вищої освіти та відображення відомостей в результатах самооцінювання; особливості підготовки до акредитації освітніх програм в умовах воєнного стану.

За підсумками Всеукраїнського науково-педагогічного підвищення кваліфікації одержала Сертифікат про підвищення кваліфікації в обсязі 180 годин (6 кредитів ECTS).

 

Про Координацію наукової діяльності та співробітництво Інституту  – див. за посиланням.