Участь у програмі дослідницьких візитів  «Solidarni z Ukraina» для українських докторантів у Варшавському університеті

Участь у програмі дослідницьких візитів  «Solidarni z Ukraina» для українських докторантів у Варшавському університеті

Допомога Уряду Республіки Польща та польської наукової спільноти українським науковцям продовжується та має комплексний характер.

У рамках урядової ініціативи  Польське національне агентство з питань академічних обмінів (NAWA) за погодженням з академічною та науковою спільнотою Польщі створило програму під гаслом «Солідарні з Україною». Фінансування програми відбувається з бюджету МОН та МОЗ Польщі відповідно. Стипендіальна програма для українських докторантів орієнтована на закінчення ними роботи з написання докторської дисертації.

Докторантка відділу проблем регуляторної політики і розвитку підприємництва, кандидат наук з державного управління Бородіна Оксана Анатоліївна (науковий консультант д.е.н., проф. Ляшенко В.І., яка виконує дисертаційну роботу на тему «Вплив децентралізації на модернізацію економіки: методологія дослідження та управління змінами» та працює у рамках бюджетної теми «Стратегічні напрями смарт-спеціалізації промислових регіонів України»  приймає участь у вказаній програмі на базі Варшавського Університету з 1 жовтня поточного року в рамках академічної мобільності українських науковців та розширює горизонти міжнародного співробітництва Національної Академії наук України, позиціонуючи її як активного гравця міжнародної академічної спільноти навіть у воєнний час. Доцільність тематики дослідження актуалізують наявні умови сучасного політичного та соціально-економічного стану України, а також, необхідність ефективного стратегування її повоєнного розвитку.

Умовою участі у програмі є проведення власної дослідницької роботи у Варшавському університеті за певним науковим напрямком, що проводиться в Університеті. Окрім того, метою участі для докторантів з України, зокрема докторантів Інституту економіки промисловості НАНУ, є завершення роботи над докторської дисертацією. Кваліфікованим докторантам надається можливість вивчення польської мови на відповідних мовних курсах.

Програма дослідницьких візитів  «Solidarni z Ukraina» набула зацікавленості у наукових колах та, безперечно, буде значно сприяти розширенню польсько-українського співробітництва в науковій та освітній сферах.