Відбувся захист дисертаційної роботи Г.В. Разумової на тему «Регуляторна політика розвитку національної економіки: теорія, методологія та практика»

Відбувся захист дисертаційної роботи Ковчуги Л.І. на тему «Інноваційний розвиток як чинник підвищення конкурентоспроможності галузей промисловості України»

Відбувся захист дисертаційної роботи Ковчуги Л.І. на тему «Інноваційний розвиток як чинник підвищення конкурентоспроможності галузей промисловості України»23 квітня 2021 р. в Інституті економіки промисловості НАН України на засіданні разової спеціалізованої вченої ради ДФ 11.151.001 відбувся захист дисертаційної роботи Ковчуги Лариси Іванівни на тему «Інноваційний розвиток як чинник підвищення конкурентоспроможності галузей промисловості України», яку подано на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 05 – Соціальні та поведінкові науки
за спеціальністю 051 – Економіка