Відбувся захист дисертаційних робіт В.А. Омельяненка, Д.О. Бугайка, В. А. Шипоши

Відбувся захист дисертаційних робіт В.А. Омельяненка, Д.О. Бугайка, В. А. Шипоши

Відбувся захист дисертаційних робіт В.А. Омельяненка, Д.О. Бугайка, В. А. Шипоши28 вересня 2021 р. в Інституті економіки промисловості НАН України на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 11.151.01 відбувся захист дисертаційної роботи Д.О. Бугайка на тему «Вплив стратегічного управління безпекою авіаційного транспорту на сталий розвиток національної економіки», яку подано на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.03 – Економіка та управління національним господарством

 

Відбувся захист дисертаційних робіт В.А. Омельяненка, Д.О. Бугайка, В. А. Шипоши28 вересня 2021 р. в Інституті економіки промисловості НАН України на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 11.151.01 відбувся захист дисертаційної роботи В. А. Шипоши на тему «Механізм управління розвитком бізнес-інтегрованих структур промислових регіонів», яку подано на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.03 – Економіка та управління національним господарством

 

27 вересня 2021 р. в Інституті економіки промисловості НАН України на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 11.151.01 відбувся захист дисертаційної роботи  В.А. Омельяненка на тему «Національна інноваційна політика: інституційно-еволюційна методологія формування і стратегії реалізації», яку подано на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.03 – Економіка та управління національним господарством