Відбувся захист дисертаційної роботи Г.В. Разумової на тему «Регуляторна політика розвитку національної економіки: теорія, методологія та практика»

Відбувся захист дисертаційних робіт Шуміло Я.М. та Ринкевич Н.С.

13 травня 2021 р. в Інституті економіки промисловості НАН України на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 11.151.01 відбувВідбувся захист дисертаційних робіт Шуміло Я.М. та Ринкевич Н.С.ся захист дисертаційної роботи Я.М. Шуміло на тему «Рефлексивне управління поведінкою споживачів у маркетинговій діяльності підприємств», яку подано на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

Відбувся захист дисертаційних робіт Шуміло Я.М. та Ринкевич Н.С.14 травня 2021 р. Інституті економіки промисловості НАН України на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 11.151.01 відбувся захист дисертаційної роботи Н.С. Ринкевич на тему «Трансформація організаційної культури підприємств в умовах модернізації», яку подано на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)