Post-War Infrastructure Recovery

Post-War Infrastructure Recovery

На платформі міжнародного проєкту проєкту Science at Risk розміщено публікацію старшого наукового співробітника Інституту економіки промисловості НАН України, д.е.н., доц. Віталія Омельяненка про дослідження групи науковців, що працюють над питанням відновлення дослідницької інфраструктури України.

Дослідницькі інфраструктури (ДІ) критично важливі для розвитку країни. Вони надають науковцям доступ до спеціалізованого обладнання та лабораторій, сприяють генеруванню нових ідей, технологій та інновацій, що сприяє створенню нових продуктів, послуг і ринків. Розвинуті ДІ допомагають державі співпрацювати з іншими країнами та науковцями на міжнародному рівні, сприяють обміну знаннями, досвідом та залученню іноземних інвестицій і талантів.

До березня 2023 року 35% дослідницької інфраструктури України було пошкоджено або знищено порівняно з 15% у листопаді 2022 року (ERAC Report on the role of Research and Innovation in Ukraine’s Recovery, 2023).

У межах дослідження зусилля науковців спрямовані на:
1) визначення системи дослідницької інфраструктури та її елементів на концептуальному рівні та аналіз стану ДІ в Україні;

2) переосмислення концепції організації функціонування ДІ та її моніторингу;
3) узагальнення кращого світового досвіду та розробку пропозицій з удосконалення системи ДІ в умовах кризових ситуацій або тотального знищення/викрадення окремих об’єктів інфраструктури;
4) визначення стратегічних засад міжнародного співробітництва у сфері відновлення ДІ, зокрема використання можливостей Європейського дослідницького простору;
5) визначення регіональних аспектів розвитку ДІ з урахуванням наявного людського капіталу та фактору реінтеграції;
6) розробку пропозицій з удосконалення нормативно-правової бази регулювання процедур закупівлі, передачі, використання наукового обладнання та сертифікації обладнання.