Вийшла монографія "Трансформація соціально-трудової сфери в умовах цифровізації економіки"

Вийшла монографія “Трансформація соціально-трудової сфери в умовах цифровізації економіки”

Вийшла в світ колективна монографія співробітників відділу економічних проблем соціальної політики Інституту «ТРАНСФОРМАЦІЯ СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВОЇ СФЕРИ В УМОВАХ ЦИФРОВІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ» за наук. ред. О.Ф. Новікової.

Авторський колектив: О.Ф. Новікова, Ю.С. Залознова, О.І. Амоша, О.О. Хандій, Н.А. Азьмук, Я.В. Остафійчук, Л.Л. Шамілева, О.В. Панькова, І.М. Новак, А.Д. Шастун, О.Ю. Касперович, О.В. Іщенко, Я.Є. Красуліна, Л.П. Амелічева, В.В. Компанієць.

У колективній монографії досліджуються теоретичні та науково-практичні засади впливу цифровізації економіки та сталого розвитку на соціально-трудову сферу. Авторами визначено методологічні та методичні підходи до оцінювання ризиків у цій сфері, обумовлених цифровізацією економіки; обґрунтовано концептуальні підходи до розвитку цифрових компетентностей працівників, запропоновано напрями щодо адаптації системи управління персоналом організації до умов цифрової трансформації економіки. Також авторами розкрито стратегічні напрями активізації громадянського суспільства, як суб’єкта суспільних (у т.ч. соціально-трудових) відносин, через використання інформаційно-комунікаційних технологій, цифрових і мережевих технологій; розроблено та обґрунтовано Дорожню карту модернізації системи взаємодії суб’єктів вітчизняного ринку праці, трудових та економічних відносин в умовах цифрових трансформацій; визначено концептуальні, стратегічні та інституційні засади управління процесами трансформації соціально-трудових відносин в умовах цифровізації; обґрунтовано стратегічні напрями посилення інформаційної безпеки у трудовій сфері.

Монографію підготовлено за результатами виконання НДР «Трансформація соціально-трудової сфери в умовах цифровізації економіки» (номер держреєстрації 0119U001481) в межах Цільової програми наукових досліджень Відділення економіки НАН України «Траєкторія сталого розвитку України на період до 2030 року».

Для фахівців, науковців, освітян, держслужбовців, представників законодавчої та виконавчої влади, громадських об’єднань, профспілок і роботодавців. З повним текстом монографії можна ознайомитися за посиланням.

 

 

Коментарі