Вітаємо співробітників Інституту І.Ю. Підоричеву та О.С. Вишневського з успішним захистом докторських дисертацій

Вітаємо співробітників Інституту І.Ю. Підоричеву та О.С. Вишневського з успішним захистом докторських дисертацій

Вітаємо співробітників Інституту І.Ю. Підоричеву та О.С. Вишневського з успішним захистом докторських дисертаційВітаємо Ірину Юріївну Підоричеву з успішним захистом дисертації  на тему: «Розвиток інноваційних екосистем України в умовах глокалізації та європейської інтеграції», подану на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.03 – Економіка та управління національним господарством

Вітаємо співробітників Інституту І.Ю. Підоричеву та О.С. Вишневського з успішним захистом докторських дисертаційВітаємо Олександра Сергійовича Вишневського з успішним захистом дисертації  на тему:  «Цифровізація процесу стратегування розвитку національної економіки», подану на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.03 – Економіка та управління національним господарством