Вітаємо співробітників Інституту І.Ю. Підоричеву та О.С. Вишневського з успішним захистом докторських дисертацій

Вітаємо співробітницю Інституту О.А. Воргач з успішним захистом дисертації на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 05 – Соціальні та поведінкові науки

Вітаємо співробітницю Інституту О.А. Воргач з успішним захистом дисертації на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 05 – Соціальні та поведінкові наукиВітаємо співробітницю Інституту Воргач Олену Анатоліївну з успішним захистом дисертації на тему «Методи прибуткового оподаткування у стимулюванні розвитку людського капіталу», подану на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 05 – Соціальні та поведінкові науки за спеціальністю 051 – Економіка.

Публічний захист дисертації відбувся на засіданні разової спеціалізованої вченої ради ДФ 11.151.002 Інституту економіки промисловості НАН України 23 квітня 2021 р.