Вітаємо Турлакову С.С. з присудженням наукового ступеня доктора економічних наук

Вітаємо Турлакову С.С. з присудженням наукового ступеня доктора економічних наук

Вітаємо провідного наукового співробітника відділу фінансово-економічних проблем використання виробничого потенціалу  Турлакову Світлану Сергіївну з присудженням наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.11 – «Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці» на черговому засіданні Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України 9 лютого 2021 року.
Захист дисертації відбувся 9 листопада 2020 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.006.07 у ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана».