Вітання співробітників інституту із присвоєнням вчених звань та присудженням наукових ступенів

Вітання співробітників інституту із присвоєнням вчених звань та присудженням наукових ступенів

Рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України 1 лютого 2022 року (наказ Міністерства освіти і науки України 01.02.2022 №89) співробітникам Інституту економіки промисловості Національної академії наук України присвоєно звання старшого дослідника зі спеціальності 051 – «Економіка»

к.е.н. Трушкіній Наталії Валеріївні;

та присуджено наукові ступені доктора філософії за спеціальністю 051 – «Економіка»:

аспіранту Резнікову Роману Борисовичу (науковий керівник д.е.н., доцент Турлакова С.С.),

аспіранту Логвіненко Богдану Ігоровичу (науковий керівник д.е.н., доцент Турлакова С.С.).

Захист дисертацій аспірантів відділу фінансово-економічних проблем використання виробничого потенціалу Резнікова Р.Б. та Логвіненко Б.І. відбувся 24 грудня 2021 р. на засіданнях разових спеціалізованих вчених рад ДФ 11.151.005 та ДФ 11.151.004 Інституту економіки промисловості Національної академії наук України.

Щиро вітаємо колег із успіхом та бажаємо міцного здоров’я та наснаги у подальших наукових дослідженнях та нових досягнень!