Вітаємо академіка НАН України Олександра Миколайовича Алимова з ювілеєм!

Вітаємо академіка НАН України Олександра Миколайовича Алимова з ювілеєм!

Вітаємо академіка НАН України Олександра Миколайовича Алимова з ювілеєм!

Академік НАН України Олександр Миколайович Алимов – перший директор-організатор нинішнього Інституту економіки промисловості НАН України, створеного на базі Відділення економіко-промислових досліджень Донецького раднаргоспу. Відділення було передано в систему Академії наук УРСРяк практичний внесок Донбасу у створений у 1965 році за ініціативи місцевої влади та за підтримки керівництва держави перший в Україні Донецький науковий центр.
Взірцем для нього стало Сибірське відділення АН СРСР, відоме своїми фундаментальними дослідженнями прикладного характеру. До роботи в інститутах наукового центру були запрошені сотні науковців з інших регіонів країни, для їх проживання виділили понад 400 нових квартир. Вихованець Донбасу О.М. Алимов очолював Інститут з 1965 по 1973 р., до від’їзду в Київ на високу посаду голови Ради по вивченню продуктивних сил України при Президії АН УРСР. Разом із заступником директора академіком НАН України В.К. Мамутовим О.М. Алимов провів непросту роботу з перетворення багатогалузевого науково-аналітичного підрозділу раднаргоспу на академічний інститут, здатний виконувати фундаментальні дослідження і забезпечувати вагому практичну віддачу економічної науки. Всі ці роки О.М. Алимов був незмінним заступником голови Донецького наукового центру академіка АН УРСР Л.М. Литвиненка, а Інститут став важливою складовою центру, забезпечуючи ефективний зв’язок донецької академічної науки з владою і керівниками підприємств.
Вся творча діяльність Олександра Миколайовича Алимова стала вагомим внеском у вирішення конкретних нагальних завдань – розбудови продуктивних сил в Україні, оцінки та прогнозування темпів і пропорцій розвитку та розміщення продуктивних сил у взаємозв’язку з забезпеченням екологічної рівноваги.
Колектив Інституту від усієї душі бажає Олександру Миколайовичу міцного здоров’я, величезної сили духу, благополуччя, приємних подій та невичерпного оптимізму!
Директор інституту
академік НАН України 0.1. Амоша
30.09.2018 р.