Вплив правового режиму воєнного стану на зміни в законодавстві України, що регулює соціально-трудові відносини та соціально-трудову сферу

Вплив правового режиму воєнного стану на зміни в законодавстві України, що регулює соціально-трудові відносини та соціально-трудову сферу

25 серпня 2022 р. в Інституті економіки промисловості НАН України відбувся черговий міждисциплінарний науково-методичний семінар, на якому було заслухано і обговорено доповідь Лілії Петрівни Амелічевої − д.ю.н.,  професора кафедри цивільного права і процесу Донецького національного університету імені Василя Стуса на тему: «ВПЛИВ ПРАВОВОГО РЕЖИМУ ВОЄННОГО СТАНУ НА ЗМІНИ В ЗАКОНОДАВСТВІ УКРАЇНИ, ЩО РЕГУЛЮЄ СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ ТА СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВУ СФЕРУ».

          Доповідачкою було розкрито ключові важелі національної економіки,  що дозволили їй адаптуватися в умовах неоголошеної війни: (1) експорт – українські експортери продовжують працювати, незважаючи на блокаду морських портів; (2) фінансова допомога та інвестиції – забезпечення стійкості української економіки та українського бізнесу дозволяють Україні розраховувати на іноземні інвестиції; (3) законодавство – законодавець швидко відреагував прийняттям нових законів та підзаконних актів, які дозволили вижити економіці і зробити більш гнучкою соціально-трудову сферу в умовах воєнного стану, підтримували  найбільш прибуткові галузі економіки. Доповідачка зосередила увагу на поетапності змін законодавства у воєнний час, які сприяли все більшій флексибілізації соціально-трудових відносин; обґрунтувала пропозиції щодо внесення змін в положення до КЗпПу; до ЗУ «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» No 2136-ІХ; пропозиції з удосконалення законодавства, що впливає на соціально-трудову сферу; підняла питання про новелізацію проєкту Трудового кодексу України.

Відбулося активне обговорення питань, піднятих у доповіді. Змішаний формат організації семінару дозволив понад 30 науковцям взяти участь в обговоренні

Про Координацію наукової діяльності та співробітництво Інституту  – див. за посиланням.