Захист дисертації Григорак Марією Юріївною

Захист дисертацій у вересні 2020 р.

3 вересня 2020 р. о 11.00 відбувся захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.03 -“Економіка та управління національним господарством” на тему “Стратегічні напрями збалансування розвитку
національного ринку праці та цифрової економіки” Азьмук Надією Анатоліївною.

3 вересня 2020 р. о 14.30 відбувся захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – “Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)” на тему “Контролінг інвестиційної діяльності на підприємствах молокопереробної галузі” Козловським Адріаном Тарасовичем.

4 вересня 2020 р. о 11.00 відбувся захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.03 -“Економіка та управління національним господарством” на тему “Державне регулювання використання соціальних
ресурсів розвитку національної економіки” Хандій Оленою Олексіївною.

4 вересня 2020 р. о 14.30 відбувся захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – “Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)” на тему “Організація управління податковими зобов’язаннями промислового холдингу” Косицьким Костянтином Васильовичом.