Засідання Президії Національної академії наук України 11 березня 2020 року

Засідання Президії Національної академії наук України 11 березня 2020 року

11 березня 2020 року під головуванням першого віце-президента Національної академії наук України академіка Антона Наумовця відбулося чергове засідання Президії НАН України

Під час засідання троє молодих учених Академії виступили з науковими повідомленнями.

Про «Модернізацію економіки старопромислових регіонів на засадах смарт-спеціалізації» доповіла старший науковий співробітник Інституту економіки промисловості НАН України кандидат економічних наук Ірина Петрова. Вона зазначила, що у старопромислових регіонах мають місце кризові явища, що виражаються в спаді обсягу промислового виробництва, зниженні інвестицій у виробництво, нестачі фінансових коштів, низькій конкурентоспроможності на світових ринках, зростанні залежності від імпорту. З цієї причини ці регіони найменше стійкі перед різними дестабілізуючими чинниками.

У своєму дослідженні Ірина Петрова провела оцінку сучасного стану і тенденцій розвитку промисловості старопромислових регіонів України. За результатами такої оцінки було виявлено ключові види економічної діяльності старопромислових регіонів, які мають стати базою для неоіндустріалізації.

Молода дослідниця відзначила, що формально в Україні створено чимало інститутів розвитку старопромислових регіонів, проте в цьому процесі відсутня необхідна системність та обґрунтованість до специфічних умов розвитку таких регіонів. Підсумовуючи, вона обґрунтувала необхідність застосування механізмів публічно-приватного партнерства як інституціональної інновації, яка поєднує у собі модернізацію інвестиційної діяльності і модернізацію механізму управління економікою, запропонувала свій алгоритм реалізації такого механізму.

http://www.nas.gov.ua