Засідання Президії НАН України 22 грудня 2021 року

Засідання Президії НАН України 22 грудня 2021 року

Під головуванням Президента НАН України академіка НАН України Анатолія Загороднього 22 грудня 2021 року у режимі відеоконференції відбулося чергове засідання Президії НАН України.

Засідання Президії НАН України 22 грудня 2021 рокуІз повідомленням «Проблеми та стратегічні напрями інтеграції України до Європейського дослідницького простору» виступила завідувач сектору Інституту економіки промисловості НАН України доктор економічних наук Ірина Підоричева.

Вона зазначила, що в Україні в цілому сформовані інституційні рамки співробітництва з країнами-членами ЄС у науково-технологічній та інноваційні сфері, є вагомі наукові розробки, здобутки та напрацювання, які можуть стати підґрунтям у розширенні участі в європейських програмах і підвищенні рівня залученості українських наукових організацій та університетів в Європейський дослідницький простір (ЄДП).

Разом із тим загальний прогрес виконання Угоди про асоціацію з ЄС за напрямом співпраці «Наука, технології та інновації, космос» складає менше 50%. За період 2015-2020 років інноваційна складова національної економіки звузилася і з кожним роком вона все більше примітивізується та деіндустріалізується, що вимагає корегування Угоди про асоціацію з ЄС у частині підсилення її позитивного впливу на інноваційні процеси в національній економіці.

Доповідачка систематизувала головні проблеми, які гальмують інтеграцію України до ЄДП, виявила недоліки чинної Стратегії розвитку сфери інноваційної діяльності на період до 2030 року і озвучила пропозиції щодо вдосконалення її змісту, а також запропонувала рекомендації щодо формування цілісної системи державного стратегічного планування розвитку науково-технологічної та інноваційної сфери України.

https://nas.gov.ua/UA/Messages/Pages/View.aspx?MessageID=8559