Europeanization of industrial economics doctoral programs in Ukraine: research quality and adaptive management

Проєкт Модуль Жан Моне «Europeanization of industrial economics doctoral programs in Ukraine: research quality and adaptive management (EUDOCIND)»

Назва партнера з розвитку: Європейське виконавче агентство з питань освіти та культури

Термін реалізації проєкту: 36 місяців, 01.01.2023 р.  – 31.12.2025 р.

Загальний бюджет проєкту (євро): 30 000

Мета проєкту

Проєкт спрямований на сприяння досконалості у викладанні та наукових дослідженнях у галузі індустріальної політики ЄС в Україні.  Модуль присвячений поглибленому аналізу ключових питань у сфері індустріального розвитку з визначенням основних напрямків індустріальної політики в Україні та ЄС. Проєкт спрямований на розвиток передових навичок аспірантів щодо аналізу індустріального розвитку та розробки відповідних стратегій у контексті інтеграції України до ЄС. Робоча програма проекту базується на проблемно-орієнтованих дослідженнях успішних індустріальних стратегій на основі інноваційних тенденцій у ЄС, включає презентацію тематичних досліджень на актуальні теми для індустріального розвитку ЄС. Проєкт можна розглядати як ініціативу розвитку дослідницьких центрів національного чи глобального зростання, інтегрованих в економічний простір ЄС.

Цілі проєкту:

– збір і систематизація інформації щодо теоретичних засад і прикладних аспектів сучасної стратегії індустріального розвитку ЄС, а також визначення можливості запозичення європейського досвіду для підвищення ефективності індустріальної політики України;

– підвищення обізнаності громадськості щодо ключових аспектів Індустріальної стратегії ЄС та участі громадськості в її розробці через лекції та практичні заняття для аспірантів і науковців Інституту економіки промисловості НАН України, інших освітніх і наукових установ України та представників громадянського суспільства;

– сприяння науково-теоретичній та публічній дискусії щодо ключових викликів Індустріальної стратегії ЄС для України через організацію дебатів, які сприятимуть підвищенню обізнаності щодо формування та впровадження індустріальної політики як ключового аспекту інтеграції України в ЄС та необхідної умови розвитку економіки;

– формування розуміння ключових моментів та рушійних сил структурної трансформації, представлених в Індустріальній стратегії ЄС загалом та в контексті індивідуальних дослідницьких проектів аспірантів і науковців Інституту економіки промисловості НАН України та інших освітніх і наукових установ України;

– ознайомлення цільової аудиторії із причинами розроблення та наслідками Індустріальної стратегії ЄС, запровадження відповідних заходів в Україні та формування вмінь застосовувати відповідні рішення;

– ознайомлення аспірантів з досвідом реалізації Індустріальної стратегії ЄС на основі аналізу промислових екосистем;

– формування в аспірантів умінь використовувати інструменти міжнародного партнерства, промислових альянсів та моніторингу стратегічних залежностей для індивідуальних досліджень.

Заходи проєкту:

  1. Промо-захід для презентації проекту.
  2. Публікація посібника з індустріальної політики ЄС.
  3. Семінар для лекторів від експертів країн ЄС.
  4. Навчальний курс для аспірантів «Індустріальна політика ЄС: методологія та практичні питання та кейси».
  5. Щорічна літня школа «Індустрія 4.0: ключові ідеї від ЄС до України».
  6. Стратегічна сесія з моніторингу промислових тенденцій та конкурентоспроможності.
  7. Тренінг для аспірантів.
  8. Дослідницький хакатон.
  9. Видання колективної монографії.

Команда проєкту:

Віталій Омельяненко, академічний координатор, доктор економічних наук, доцент, Інститут економіки промисловості НАН України, Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка

Ірина Підоричева, доктор економічних наук, завідувач сектору, Інститут економіки промисловості НАН України

Вікторія Школа, кандидат економічних наук, доцент, Технічний університет Мюнхена

Марина Домашенко, кандидат економічних наук, доцент, Сумський державний університет

Ольга Прокопенко, доктор економічних наук, професор, Естонський університет підприємництва і прикладних наук

Посилання для реєстрації до участі у заходах проєкту