Казус циркулярної економіки

На сторінках інтернет-видання “Дзеркало тижня” була опублікована стаття завідувача відділу проблем перспективного розвитку паливно-енергетичного комплексу (ПЕК) інституту доктора економічних наук Д. Череватського, ученого секретаря інституту кандидата економічних наук М. Солдак і професора департаменту математики і статистики Університету Далхаузі (Канада) Р. Смирнова “Казус циркулярної економіки”.

“Циркулярну економіку разом із блокчейном і інтернетом речей визнано головною складовою Індустрії 4.0, або Четвертої промислової революції. Формула 3R — Reduce, Reuse, Recycle, тобто скороти (споживання), використовуй багаторазово, рециркулюй (відходи), відображає реалії планетарної екологічної кризи. Водночас невелика частка циркулярності, не більш як 9%, за розрахунками експертів, дає підстави засумніватися в правильності розуміння суті самого явища та шляхів його розвитку”, – пишуть автори на початку статті.

Експерти переконані, що утилізація і декомпозиція відходів — запорука стійкості й ринкової живучості промислових екосистем на локальному, регіональному, національному, а то й на наднаціональному рівні. Технологічна забезпеченість екосистем задає рівень їхніх наукомісткості й складності.

Експерти переконані, що у старопромислових шахтарських регіонах найбільшими ініціаторами розвитку циркулярної економіки можуть стати місцеві громади. Завдання ж держави — формувати інституціональне середовище рециклінгу, забезпечувати доступ переробних підприємств до накопичених у регіоні відходів для їхньої утилізації. А то й безпосередньо брати участь у циркулярному господарюванні.

ЧИТАТИ ПОВНУ ВЕРСІЮ СТАТТІ
Джерело: інтернет-видання “Дзеркало тижня”, публікація від 13 вересня 2021 року