Ключові завдання повоєнного відновлення України

Ключові завдання повоєнного відновлення України

16 червня 2022 року у електронному громадсько-політичному виданні «Дзеркало тижня» опубліковано статтю доктора економічних наук, завідувачки сектору проблем інноваційно-інвестиційного розвитку промисловості Ірини Підоричевої під назвою «Ключові завдання повоєнного відновлення України».

У статті учена зазначає, що «Україна, після того, через що їй довелося пройти і що її народ переживає досі, просто не може собі дозволити обмежитися досягненням довоєнного, занадто скромного для її потенціалу, рівня соціально-економічного розвитку». Повоєнна відбудова України, на її переконання, має бути спрямована на «кардинальну зміну структури економіки, перехід від аграрно-сировинного її типу до індустріально-інноваційного на основі створення сучасної високотехнологічної, цифровізованої промисловості у контексті розгортання у світі Індустрії 4.0». Учена підкреслює, що Україна сама має виступити з такою ініціативою, якщо хоче уникнути долі посереднього, рутинного існування аграрної країни.

Вирішальне значення, на її думку, у схваленні міжнародними партнерами обраного Україною сценарію розвитку матиме сильна політична воля, чітка та незламна позиція національної еліти у відстоюванні національних інтересів та права Української держави на інноваційний розвиток та членство в ЄС. Принциповим, на переконання ученої, є вирішення питання надання Україні міжнародної фінансової допомоги переважно на безповоротній основі (90%) як умови забезпечення стійкості її повоєнного економічного зростання. Для цього «з боку України надважливо буде забезпечити прозорість витрачання наданих іноземних коштів, підтримувати той високий рівень довіри, який встановився між владою України та керівництвом ЄС, не спаплюжити її через корупцію та нецільове використання коштів».

Із повним текстом статті можна ознайомитися за посиланням: https://zn.ua/ukr/macrolevel/kljuchovi-zavdannja-povojennoho-vidnovlennja-ukrajini.html