Роль академічної економічної науки у вирішенні проблем модернізації промислових регіонів

В офіційному виданні Донецької обласної державної адміністрації тижневику «Вісті Донбасу» (грудень 2018 р., №31) до 100-річчя НАН України вийшла стаття, присвячена ролі академічної економічної науки у вирішенні проблем модернізації промислових регіонів (автори: акад. НАН України О,І, Амоша, к.е.н. А.І. Землянкін, к.е.н.  М,О, Солдак).
Донецько-Придніпровський економічний район є основним індустріальним регіоном України, який, як і інші промислові території, має проблеми, пов’язані із застарілими технологіями, високою енергоємністю продукції, високим рівнем екологічного забруднення. Особливо це стосується Донецької та Луганської областей, де збройний конфлікт не тільки загострив ситуацію, яка вимагала докорінних змін вже десятки років, а й привів до катастрофічної втрати промислового потенціалу регіону. Тому відродження промисловості Донбасу потребує нагального вирішення комплексу виробничих та науково-технічних завдань, активної участі вчених в її реалізації, тісної співпраці з бізнесом і владою.
Докладніше читайте у статті.