Співпраця науки та влади в рамках стратегічного планування в громадах

Співпраця науки та влади в рамках стратегічного планування в громадах

Член-кореспондент НАН України С. І. Князєв, д.е.н. В. І. Ляшенко, д.е.н. І. Ю. Підоричева, д.е.н. Г.З. Шевцова, д.е.н. В. А. Омельяненко, д.е.н. М.Є. Рогоза, к.е.н. Н. В. Швець, к.е.н. А. І. Землянкін, аспіранти А. С. Баш, Ю. А. Кравченко, О. В. Ліщук підготували науково-аналітичну доповідь «Оцінювання потенціалу регіональних інноваційних екосистем для забезпечення повоєнного відновлення та структурної трансформації економіки промислових регіонів України на засадах смарт-спеціалізації».

Рецензентами науково-аналітичної доповіді виступили директорка Агенції регіонального розвитку Полтавської області «Офіс євроінтеграції», к.е.н., доцентка кафедри міжнародної економіки та міжнародних економічних відносин ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» Віта Клименко та  заступниця директорки Агенції регіонального розвитку Полтавської області «Офіс євроінтеграції», к.е.н., доцентка кафедри міжнародної економіки та міжнародних економічних відносин ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» Світлана Туль, які надали рецензію директору Інституту економіки промисловості НАН України, члену-кореспонденту НАН України д.е.н., професору Залозновій Ю.С., що матеріали науково-аналітичної доповіді «Оцінювання потенціалу регіональних інноваційних екосистем для забезпечення повоєнного відновлення та структурної трансформації економіки промислових регіонів України на засадах смарт-спеціалізації» будуть рекомендовані до використання при підготовці стратегій розвитку територіальних громад Полтавської області, розробниками яких є Агенція регіонального розвитку Полтавської області «Офіс євроінтеграції».

На особливу увагу заслуговує, запропонована авторами, модель динаміки розвитку просторових утворень на прикладі територіальних громад, яка передбачає їх просування ланцюгом «дотаційні громади – самоокупні громади – громади сталого розвитку» та запровадження спеціальних режимів стимулювання їх розвитку.

Авторами доведено доцільність використання науково-методичного інструментарію здійснення оцінки потенціалу регіональних інноваційних екосистем промислових регіонів України з точки зору трансферу технологій.

Одержані результати проведеної оцінки показали наявність значних невикористаних резервів промислових регіонів, які при належному державному сприянні та управлінському впливі можуть стати серйозною основою для розвитку дієвих, самодостатніх регіональних інноваційних екосистем як передумови здійснення структурної трансформації та відновлення економіки промислових макрорегіонів України у сучасних та повоєнних умовах.

Актуальною є пропозиція щодо організації процесу передачі технологічних розробок з науки у виробництво за рахунок забезпеченості територій суб’єктами інноваційної інфраструктури (технологічними та науковими парками, бізнес-інкубаторами, акселераторами, центрами трансферу технологій та ін.), що відповідає цілі 3 «Розвиток інноваційної інфраструктури з урахуванням кращих європейських та світових практик» Пріоритету 5а «Трансфер знань та відкриті інновації» Дорожньої карти
інтеграції науково-інноваційної системи України до Європейського дослідницького простору. Як показав аналіз, співробітництво підприємств з такими структурами є слабкою стороною більшості промислових регіонів.