Українська металургія: сучасні виклики та перспективи розвитку

Українська металургія: сучасні виклики та перспективи розвитку

Організатори:  Інститут економіки промисловості НАН України;

Навчально-науковий інститут економіки промислового розвитку НАН і МОН України

Тема  слухань

«Українська металургія: сучасні виклики та перспективи розвитку»

Дата і час проведення:  16 травня 2013 року, 10 00 – 13 00

Місце проведення: зал засідань вченої ради Інституту економіки промисловості НАН України, м. Донецьк, вул. Університетська, 77.

Мета слухань – визначення шляхів подолання проблем та орієнтирів розвитку металургійної промисловості України з урахуванням сучасних реалій.

Основні теми дискусії:

МОДЕРНІЗАЦІЯ МЕТАЛУРГІЙНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ:

 • техніко-технологічний стан галузі порівняно зі світовими лідерами та головними конкурентами; шляхи подолання технологічної відсталості;
 • світова криза: перешкода чи драйвер галузевої модернізації;
 • подальший розвиток металургії у руслі ресурсо- та енергозбереження, підвищення екологічних стандартів.

КОНКУРЕНТНІ ПОЗИЦІЇ ГАЛУЗІ НА СВІТОВОМУ ТА ВНУТРІШНЬОМУ РИНКУ:

 • основні конкурентні переваги та конкуренти вітчизняних металургійних підприємств;
 • доцільність та чинники розширення внутрішнього ринку металопродукції;
 • вступ України до СОТ: результати для металургійної галузі; ризики та перспективи вступу до Митного союзу.

ПРІОРИТЕТИ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ У ГАЛУЗІ:

 • світовий та вітчизняний досвід державного регулювання у металургії;
 • завдання й можливості державного регулювання розвитку галузі;
 • форми й методи взаємодії держави та галузевого бізнесу у різних сферах (НДДКР, виробництво, фінанси, інвестиції, інновації, ринкова конкуренція, інтеграція, екологія, ресурсне забезпечення і т.д.)

Доповіді:

 1. Стан, основні проблеми і перспективи металургійної промисловості України (доповідачі – акад. НАН України О.І. Амоша – директор Інституту економіки промисловості НАН України, д.е.н. Ю.С. Залознова – заступник директора Навчально-наукового інституту економіки промислового розвитку НАН і МОН України, зав. сектору ІЕП НАН України).
 2. Пути выхода черной металлургии Украины из кризиса (доповідач – чл.-кор. НАН України О.А. Мінаєв – ректор Донецького національного технічного університету МОН України, голова Ради ректорів ВНЗ Донецької області).
 3. Проблемы внешнего и внутреннего рынков металлопродукции (доповідач – д.е.н. Ю.В. Макогон – завідувач кафедри міжнародної економіки Донецького національного університету МОН України, директор Регіонального філіалу Національного інституту стратегічних досліджень у м. Донецьку).

 До участі в дискусії запрошені:

 • провідні вчені установ НАН України (Відділення економіки, ІЕП, ІЕПр, ІЧМ, ФТІМС, ІнФОВ, ДонФТІ, ДонНДІЧорМет);
 • фахівці галузевих інститутів та вищих навчальних закладів (ДонНТУ, ДонНУ,  ДонДУУ, ДонНУЕТ,НМетАУ, ПДТУ);
 • представники провідних корпорацій і підприємств металургійної та суміжних галузей (ТОВ «Метінвест Холдинг», Корпорація «ІСД», ПАТ «МК «Азовсталь», ПАТ «ММК ім. Ілліча», ПАТ «ЄМЗ», ПАТ «Алчевський МК», ПрАТ «Донецьксталь»-металургійний завод» та ін.);
 • представники органів державної влади та управління різних рівнів.

 Регламент для учасників дискусії: основні доповіді – до 20 хв.; інші доповіді –  до 10 хв.; повідомлення – до 5 хв.

Матеріали тематичних слухань буде опубліковано окремим виданням або у фахових журналах академічних інститутів.

Рекомендації учасників слухань буде надіслано органам державної влади та управління, іншим зацікавленим організаціям.

До академічних слухань видана монографія (у форматі .pdf)

А.И. Амоша, В.И. Большаков, А.А. Минаев, Ю.С. Залознова, Л.А. Збаразская, Ю.В. Макогон “Украинская металлургия: современные вызовы и перспективы развития”

Рекомендації учасників слухань (у форматі .pdf)