Проблеми, пріоритети та перспективи сталого розвитку в ХХІ столітті

Проблеми, пріоритети та перспективи сталого розвитку в ХХІ столітті

11 травня 2023 року  у Кам’янець-Подільському національному університеті ім. Івана Огієнка відбулася XV Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми, пріоритети та перспективи сталого розвитку в ХХІ столітті» (у форматі онлайн-засідання на платформі Google Meet).  Співорганізаторами заходу виступили як заклади вищої освіти, так й наукові установи, зокрема, Інститут економіки промисловості НАН України, ДУ «Інститут економіки і прогнозування НАН України», Хмельницький національний університет, Комратський державний університет, Державний економічний університет в Познані, НПП «Подільські Товтри». Загалом у конференції взяли участь понад 70 представників як української, так й міжнародної наукової спільноти (Молдова, Польща, Словаччина), працівники сфери освіти та науки, аспіранти, магістри,  фахівці-практики.

У складі організаційного комітету конференції взяла активну участь  доктор економічних наук, професор, заступник директора з наукової роботи Інституту економіки промисловості НАН України Ольга Новікова, яка акцентувала увагу на необхідності активізації наукових досліджень з проблем  національної стійкості (доповідь приурочено Дню науки в Україні)

Співробітники Інституту економіки промисловості НАН України виявили високу активність щодо участі у цій науково-практичний конференції. Представили тези наукових доповідей та статті 13 співробітників ІЕП НАН України.

Це – Юрій Харазішвілі, доктор економічних наук, старший науковий співробітник, головний науковий співробітник Інституту економіки промисловості НАН України, Національного інституту стратегічних досліджень; В’ячеслав Ляшенко, доктор економічних наук, професор, завідувач відділу проблем регуляторної політики і розвитку підприємництва Інституту економіки промисловості НАН України; Олена Грішнова, доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки підприємства Київського національного університету імені Тараса Шевченка, м. Київ, Україна (ІННОВАЦІЙНИЙ ВНЕСОК: ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ, ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК, ІННОВАЦІЙНЕ ТАБЛО).

Олександр Вишневський, доктор економічних наук, старший дослідник, заступник директора з науково-організаційної роботи Інституту економіки промисловості НАН України, м. Київ, Україна (СМАРТ-ПРОМИСЛОВІСТЬ ЯК ФАКТОР ПОВОЄННОГО ВІДНОВЛЕННЯ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ).

Ольга Новікова, доктор економічних наук, професор, заступник директора з наукової роботи Інституту економіки промисловості НАН України; Ярослав Остафійчук, доктор економічних наук, старший науковий співробітник Інституту демографії та соціальних досліджень ім. М. В. Птухи НАН України, м. Київ, Україна (УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВОЮ СФЕРОЮ В УМОВАХ ПОВОЄННОЇ РОЗБУДОВИ РЕЗІЛЬЄНТНОСТІ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ).

Оксана Панькова, кандидат соціологічних наук, доцент, провідний науковий співробітник Інституту економіки промисловості НАН України; Яніна Красуліна, провідний інженер сектору соціальної безпеки Інституту економіки промисловості НАН України, м. Київ, Україна (ПОВОЄННЕ ВІДРОДЖЕННЯ УКРАЇНИ НА ЗАСАДАХ ЛЮДИНОЦЕНТРИЧНОЇ ЕКОНОМІКИ: ВІЗІЯ ВІДДІЛЕННЯ ЕКОНОМІКИ НАН УКРАЇНИ).

Лариса Шамілева, кандидат економічних наук, доцент, провідний науковий співробітник Інституту економіки промисловості НАН України; Олена Хандій, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри публічного управління, менеджменту та маркетингу Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля, провідний науковий співробітник Інституту економіки промисловості НАН України, м. Київ, Україна (ХАРАКТЕРИСТИКА ГІДНОЇ ПРАЦІ ТА ЯКОСТІ ТРУДОВОГО ЖИТТЯ ЗА ПЕРІОДАМИ ТРУДОВОГО ПРОЦЕСУ).

Ірина Лях, головний економіст Інституту економіки промисловості НАН України, м. Київ, Україна (СУЧАСНИЙ РОЗВИТОК ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В УМОВАХ ВІЙСЬКОВОЇ АГРЕСІЇ).

Олександр Іщенко провідний економіст Інституту економіки промисловості НАН України, м. Київ, Україна (ВПЛИВ ЦИФРОВІЗАЦІЇ НА РИНОК ПРАЦІ: УРАХУВАННЯ КЛЮЧОВИХ ТЕНДЕНЦІЙ ПРИ ПЛАНУВАННІ ПІСЛЯВОЄННОГО ВІДНОВЛЕННЯ УКРАЇНИ).

Олександр Касперович, молодший науковий співробітник Інституту економіки промисловості НАН України, м. Київ, Україна (ОСОБЛИВОСТІ ІНСТИТУЦІОНАЛІЗАЦІЇ УКРАЇНСЬКОГО ВОЛОНТЕРСТВА В УМОВАХ ЦИФРОВІЗАЦІЇ ТА ВОЄННОГО СТАНУ).

Оксана Бойко, аспірант Інституту економіки промисловості НАН України, м. Київ, Україна (НАПОВНЕНІСТЬ ЕКОЛОГІЧНОГО РЮКЗАКА ЯК ХАРАКТЕРИСТИКА ЕКСПОРТУ УКРАЇНСЬКОЇ МЕТАЛОПРОДУКЦІЇ).

З грунтовними науковими доповідями на конференції виступили д.е.н, професор Юрій Харазішвілі та д.е.н., професор Ольга Новікова. Презентована аспіранткою Інституту економіки промисловості Оксаною Бойко доповідь була  присвячена розвитку України в умовах війни та особливостям повоєнного відновлення. Змістовна доповідь стала гідним прикладом для наслідування  для магістрів, які брали участь у конференції, для популяризації наукової діяльності серед здобувчів освіти, бакалаврів та магістрів.

Іноземні учасники конференції з Комратського державного університету та Державного економічного університету в Познані у своїх виступах підкреслили солідарність та готовність до співпраці з українськими вченими в питаннях повоєнної розбудови економіки України на засадах сталого розвитку.