Відбувся Круглий стіл з обговорення законопроєкту «Про працю»

Відбувся Круглий стіл з обговорення законопроєкту «Про працю»

Відбувся Круглий стіл з обговорення законопроєкту «Про працю»19 жовтня 2022 року відбувся Круглий стіл з обговорення законопроєкту «Про працю», винесеного Міністерством економіки України на громадське обговорення 23 вересня 2022 р. (ініціаторами і модераторами якого виступили Анатолій Колот, д.е.н, проф., проректор Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана та Ольга Новікова д.е.н., проф., заст. директора Інституту економіки промисловості НАН України).

Відбувся Круглий стіл з обговорення законопроєкту «Про працю»Інститут економіки промисловості НАН України став співорганізатором Круглого столу, який проходив на базі факультету управління персоналом, соціології та психології Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана. Засідання Круглого столу об’єднало представників освітянської та наукової спільноти – Інституту економіки промисловості НАН України, Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана, Донецького національного університету імені Василя Стуса, Національного авіаційного університету, які упродовж багатьох років здійснюють наукове забезпечення розвитку соціально-трудової сфери України.

Відбувся Круглий стіл з обговорення законопроєкту «Про працю»

В роботі Круглого столу взяли участь представники академічної науки й освітяни, фахівці з питань праці, спеціалісти економічного та юридичного профілю, представники Федерації профспілок України. Круглий стіл проходив у змішаному форматі, загальна кількість учасників – більше 60 осіб.

Вболіваючи за долю України, вчені-трудовики, які представляють різні наукові школи, що функціонують на теренах нашої країни, зібралися, щоб засвідчити підтримку курсу на осучаснення трудового законодавства задля утвердження цивілізованих відносин у сфері праці та свою готовність до активної співпраці.

Учасники засідання круглого столу неодноразово були безпосередніми розробниками, співавторами численних нормативно-правових актів у сфері праці та зайнятості. Цей досвід, а також глибокі знання соціально-трудової проблематики, кращих світових практик і трендів розвитку сфери праці в національній та глобальній економіці, дали підстави для занепокоєння глибоко помилковим курсом на беззастережну лібералізацію українського трудового законодавства в разі прийняття вказаного проєкту Закону України «Про працю».

На Круглому столі виступили та взяли участь у дискусії фахівці Інституту – директор чл.-кор. НАН України Юлія Залознова, заст. директора д.е.н., проф. Ольга Новікова, д.е.н., проф. Вячеслав Ляшенко, к.е.н., доц. Ірина Новак. Найактивнішу участь у підготовці матеріалів для Міністерства економіки України з детальним аналізом законопроєкту «Про працю», зауваженнями та пропозиціями взяли співробітники відділу економічних проблем соціальної політики Інституту.

За підсумками аналізу законопроекту «Про працю» та колективного обговорення підготовлено і надіслано Міністру економіки України Юлії Свириденко

  • науково-доповідну записку «Оцінка змісту та пропозиції до проєкту Закону України «Про працю», який поданий Міністерством економіки України на громадське обговорення 09.2022», що підготовлена фахівцями Інституту економіки промисловості НАН України, Донецького національного університету імені Василя Стуса та Національного авіаційного університету (на 36 стор.).
  • Резолюцію Круглого столу (див. тут)

Додатково про захід (див. тут