Відбувся круглий стіл на тему «Загрози соціальній безпеці людини в умовах війни»

Відбувся круглий стіл на тему «Загрози соціальній безпеці людини в умовах війни»

27-29 вересня 2023 року на базі Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича відбувся круглий стіл на тему «Загрози соціальній безпеці людини в умовах війни», організаторами якого виступила кафедра фінансів Київського національного університету імені Тараса Шевченка та кафедри економічної теорії, менеджменту та адміністрування Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Круглий стіл проводився в змішаній формі в межах виконання проєкту НФД України «Нові геостратегічні загрози соціальної безпеки людини в умовах гібридної війни та шляхи їх запобігання» №2021.01/0239, науковий керівник – доктор економічних наук, професор Захарій ВАРНАЛІЙ. Всього було близько 40 учасників. Серед них була і академік НАН України Е.М. Лібанова.

Основними тематичними напрямами роботи Круглого столу були: загрози соціальній безпеці в умовах війни та пріоритети протидії їм; соціальна політика України як чинник соціального захисту людини в умовах війни; виклики та загрози в трудовій сфері України в умовах війни; цифрові технології гарантування соціального захисту висококваліфікованих працівників; світовий досвід подолання загроз соціальній безпеці людини в умовах війни та подолання її наслідків; соціальна мобільність як індикатор соціальної якості суспільства; економічна безпека соціального капіталу України; забезпечення соціальної безпеки людини в контексті сталого та стійкого розвитку; міграційна політика України на засадах трудоресурсної безпеки та подолання негативних наслідків війни; науково-методичні засади оцінювання загроз соціальній безпеці України.

Відбувся круглий стіл на тему «Загрози соціальній безпеці людини в умовах війни»З Інституту економіки промисловості НАН України до Круглого столу була запрошена заступниця директора Інституту, доктор економічних наук, професор Ольга Федорівна Новікова. Вона виступила на пленарному засіданні з доповіддю на тему: «Загрози соціальній безпеці людини у сфері праці в умовах війни та можливості їх подолання». В доповіді було представлено і систематизовано перелік загроз соціальній безпеці людини в довоєнний період та в умовах війни, а також виділено загрози соціальній безпеці людини у сфері праці. Новизна змісту доповіді полягала у визначенні теоретичних і практичних засад формування стійкості (резильєнтності) працівника, соціально-трудових відносин та соціально-трудової сфери.

О.Ф. Новікова запропонувала стратегічні напрями подолання загроз соціальній безпеці людини у сфері праці, які необхідно реалізовувати у теперішній час воєнного стану та у період повоєнної розбудови України. Ці пропозиції та рекомендації доцільно використати для внесення змін та доповнень до чинних правових та стратегічних документів, а також при формуванні планів і програм повоєнного відновлення.