Економічні та соціальні проблеми розвитку промисловості

Монографію присвячено актуальним проблемам сучасної розбудови і подальшого розвитку промисловості України. Розглянуто стан й особливості розвитку виробничої сфери України, проаналізовано ситуацію у промисловості за період 2010-2016 рр., висвітлено регіональні проблеми промислового відродження та українські перспективи неоіндустріалізації промисловості, обґрунтовано напрями стабілізації та соціально-економічного розвитку промисловості шляхом неоіндустріалізації на прикладі вугільної галузі. Для науковців, працівників промисловості та органів державного управління.

Завантажити