Хромов М.І. Імперативи розвитку людського капіталу (2011 р.)

Досліджено теоретико-методологічні засади та запропоновано нові підходи до визначення категорії «людський капітал» і співвідношення з іншими економічними категоріями. Обґрунтовано визначальну роль професійної орієнтації як чинника формування людського капіталу. Виконано комплексний аналіз ролі нематеріальних факторів виробництва в процесі розвитку економічних систем, оптимізації зв’язків між процесами економічного зростання та людського капіталу. Монографія призначена для науковців та спеціалістів з питань вивчення сучасних тенденцій та чинників соціально-економічного розвитку, фахівців із сфер економіки управління персоналом, інвестиційної діяльності, трудового потенціалу, людського капіталу.