Катастрофа Донбасу: локалізація та ліквідація наслідків шляхом модернізації та смарт-спеціалізації (економічний, екологічний, соціальний та науково-технічний виміри). Частина І. Диспозиція

Катастрофа Донбасу: локалізація та ліквідація наслідків шляхом модернізації та смарт-спеціалізації (економічний, екологічний, соціальний та науково-технічний виміри). Частина І. Диспозиція: монографія / колектив авторів; НАН України, Ін-т економіки пром-сті. Київ; Краматорськ, 2021. 302 с.
ISBN 978-966-02-9793-7 (загальний)
ISBN 978-966-02-9794-4 (Частина І)
У монографії обґрунтовано, що стан Донбасу слід визначати як катастрофу.
Встановлено, що внаслідок воєнних дій пошкоджено цілісність економічного комплексу, розірвано внутрішні ринки сировини та збуту, втрачено людський капітал. Результати дослідження екологічної складової свідчать про катастрофічну ситуацію з  водопостачанням. Погіршення екологічного стану регіону викликане також відсутністю системи моніторингу екологічних ризиків і державної стратегії у зменшенні залежності енергетики від вугілля та вуглецевого палива загалом. Запропоновано для подолання наслідків катастрофи довкілля на Донбасі створити: Міжнародний фонд «Перезавантаження Донбасу – 4.0», у рамках якого будуть сформовані відповідні галузеві
відділення (екологічне, соціальне, неоіндустріальної модернізації, наукове та інноваційне), а також діятиме спеціальний режим інноваційно-інвестиційної діяльності, який
передбачатиме стимулюючі умови у сфері оподаткування, кредитування, митної політики для устаткування; Центр стратегування та оргпроєктування «Майбутнє Донбасу»; Громадянську платформу «Індустрія Донбасу – 4.0»

Завантажити