Котов Є.С., Вишневський О.С., Управління соціальними ризиками в умовах обмежених можливостей (2010 р.)

Визначено концептуальні засади створення та функціонування системи управління соціальними ризиками на державному та регіональному рівнях. Досліджено проблеми встановлення соціальних цілей та відповідних їм соціальних ризиків. Надано пропозиції щодо вдосконалення окремих складових механізму управління соціальними ризиками.