Перспективи ПДВ та податку на прибуток підприємств в умовах цифровізації економіки

Гаркушенко О.М., Кувалдіна О.О. Перспективи ПДВ та податку на прибуток підприємств в умовах цифровізації економіки: наукова доповідь; НАН України, Ін-т економіки пром-сті. Київ, 2021. 59 c.
ISBN 978-966-02-9679-4 (електронне видання)
У науковій доповіді досліджено концептуальні засади обкладання податками на прибуток підприємств і додану вартість в умовах глобалізації та цифровізації; визначено основні проблеми використання цих податків на найближчу перспективу та здійснено форсайт цих податків у поєднанні з цифровими технологіями; розроблено пропозиції щодо вдосконалення податку на прибуток підприємств і ПДВ в умовах цифровізації економіки України.

Наукову доповідь підготовлено в рамках планових досліджень ІЕП НАН України за підтемою «Розробка науково-методичних підходів до форсайтингу податково-бюджетного, грошово-кредитного та екологічного регулювання розвитку національної промисловості» бюджетної теми «Довгострокові фактори і тенденції розвитку національної промисловості в умовах Четвертої промислової революції» (номер держреєстрації 0119U001473)

Завантажити