Розвиток економіки будівництва та міського господарства Донецької області в контексті трансформаційних перетворень в Україні / за заг. ред. О.І. Амоші (2011 р.)

Для вирішення проблем переходу до стійкого функціонування і розвитку житлового будівництва і ЖКГ проаналізовано й узагальнено динаміку показників реформування економіки будівництва та міського господарства Донецького регіону. За результатами досліджень сформульовано пропозиції щодо вдосконалення організаційно-фінансового та інформаційного забезпечення розвитку будівельного комплексу; проаналізовано сучасний стан фінансування та кредитування будівництва регіону, причини кризового стану житлового і комунального будівництва; обґрунтовано необхідність запровадження системи повноважень органів державної і місцевої влади в реалізації політики в галузі житлового та соціального будівництва; обґрунтовано систему заходів щодо сталого розвитку житлового будівництва та міського господарства на період до 2015 року. Робота може бути корисною для наукових і практичних працівників, викладачів, аспірантів і студентів вищих навчальних закладів і факультетів економічного та будівельного профілю.