Соціальна орієнтація економіки: механізми державного регулювання

Соціальна орієнтація економіки: механізми державного регулювання: моногр. / О.Ф. Новікова, С.М. Гріневська, Л.Л. Шамілева / НАН України. Ін-т економіки пром-сті. –
Донецьк, 2009. – 220 с.
ISBN 978-966-02-5375-9
Досліджено теоретичні, науково-методичні, правові питання державного регулювання соціальної орієнтації економіки. Здійснено комплексний аналіз стану і тенденцій соціально-економічного розвитку України в контексті соціалізації економіки. Обґрунтовано оптимальне співвідношення соціальних витрат у структурі державного бюджету. Розраховано порогові значення соціальних чинників, які забезпечують економічне зростання та обумовлюють ефективність управлінських рішень. Запропоновано напрями удосконалення концептуального забезпечення соціальної орієнтації економіки, які визначають особливості їх використання в системі національної безпеки та обумовлюють можливості формування стратегій розвитку соціальної держави. Визначено пріоритети державної соціальної політики, спрямованої на подолання кризових явищ в українській економіці.
Для фахівців, державних і регіональних органів управління, наукових працівників, роботодавців, профспілок, викладачів, аспірантів, студентів.

Завантажити