Наукова школа управління розвитком підприємств і інтегральних структур в промисловості

Наукова школа управління розвитком підприємств і інтегральних структур в промисловості виросла із напряму досліджень з «Управління виробництвом та економікою регіонів» (засновники напряму: академік НАН України М.Г. Чумаченко, член-кор. НАН України А.П. Савченко, д.е.н. М.Д. Прокопенко). Під керівництвом д.е.н. Прокопенка М.Д.,  д.е.н. Поклонського Ф.Ю., школа отримала подальший розвиток. Пройшовши низку трансформацій у напрямах досліджень, чисельності, географії розташування (Донецьк, Київ,  Харків, Дніпро, Краматорськ), школа стабільно працює під керівництвом докторів економічних наук Булєєва І.П., Брюховецької Н.Ю до цього часу. Найбільш суттєвий внесок у розвиток наукової школи внесли керівники відділу проблем економіки галузей важкої промисловості (пізніше відділу проблем регіональної економіки) д.е.н. Прокопенко М.Д., д.е.н. Поклонський Ф.Ю., науковці названих відділів та відділу проблем економіки підприємств акад. НАН України Вишневський В.В., к.е.н. Рассуждай Л.М., к.е.н. Решетняк О.О., к.е.н. Іванов Є.Т., к.е.н. Пономаренко Н.В. та ін.

Керівники наукової школи д.е.н. Брюховецька Н.Ю. та Булєєв І.П. є її вихованцями, підготували та захистили кандидатські та докторські дисертації у спеціалізованій вченої раді Інституту економіки промисловості НАН України. Під науковим керівництвом Булєєва І.П. підготовлено і захищено 7 докторських і 15 кандидатських дисертацій із проблем досліджень напряму наукової школи.

Найбільш вагомими науковими доробками є:

 • науково-методичні рекомендації з роздержавлення, приватизації та удосконалення структури управління великими підприємствами в металургії та видобутку харчової повареної солі;
 • теоретичні докази доцільності прийняття в економічній діяльності духовно-біо-соціальної природи людини;
 • обґрунтування домінуючої ролі духовності у забезпеченні у ефективності роботи працівників підприємств та інтегрованих структур в промисловості;
 • науковий доказ доцільності використання тріалектики та концепції трьох сил розвитку у дослідженнях ефективності роботи підприємств та антикризового управління;
 • виявлення  ролі середнього класу у забезпеченні стабільності суспільства та ефективності роботи підприємств;
 • науково-методичні положення щодо удосконалення економічного механізму крупних підприємств та об’єднань в умовах кризи та  звуження  внутрішнього ринку;
 • науково-методичні розробки щодо управління, мотивації персоналу і управлінського складу, організації і нормування матеріальних і трудових ресурсів підприємств, участі в управлінні, персональної та колективної відповідальності;
 • науково-методичні основи  стратегічного управління розвитку підприємств та інтегрованих структур  в умовах IV промислової революції, V – VI технологічних укладів, цифровізації виробництва.

Приклади основних публікацій за останні десятиріччя:

 1. Булєєв І.П. Управління трансакційними витратами у перехідній економіці. Монографія. ІЕП НАН України. Донецьк, 2002. 154 с.
 2. Булєєв І.П., Богачов С.В., Мельникова М.В. Промислові корпорації: особливості розвитку і прийняття рішень. Монографія. ІЕП НАН України. Донецьк, 2003. 116 с.
 3. Проблеми підвищення ефективності функціонування підприємств різних форм власності. Збірник наукових праць у 3-х томах. Відп. ред. І.П. Булєєв, Н.Ю. Брюховецька. ІЕП НАН України. Донецьк, 2004. 910 с.
 4. Механізм господарювання підприємств та об’єднань трансформаційної економіки: колективна монографія / І.П. Булєєв, Н.Ю. Брюховецька та ін. / Донецьк: ІЕП НАН України, 2007. 526 с.
 5. Капіталізація та регулювання господарської діяльності підприємств базових галузей промисловості: інституційний аспект: моногр. / І.П. Булєєв, Н.Ю. Брюховецька, С.В. Богачов та ін. / НАН України, Ін-т економіки пром-сті. Донецьк, 2010. 556 с.
 6. Капіталізація підприємств: сутність, форми, моделювання факторів забезпечення. Монографія. Брюховецька Н.Ю., Булєєв І.П., Чорна О.А. та ін. За редакцією Н.Ю. Брюховецької. Донецьк, ДонУЕП, ІЕП НАН України, 2011. 210 с.
 7. Економічні та інституційні механізми управління капіталізацією підприємств: монографія / І.П. Булєєв, Н.Ю. Брюховецька, С.В. Богачов та ін. Донецьк: ІЕП НАН України, 2014. 386 с.
 8. Методи розвитку та забезпечення капіталізації промислових підприємств в умовах інституціональних змін: моногр. / І.П. Булєєв, Н.Ю. Брюховецька та ін. Київ: ІЕП НАН України, 2016. 312 с.
 9. Інвестиційна активність підприємств з виробництва продукції з високою доданою вартістю в умовах обмежених ринків: парадигма та механізми забезпечення. Монографія / Н.Ю. Брюховецька, І.П. Булєєв та ін. ІЕП НАН України, Київ, 2019. 388 с.
 10. Інтелектуалізація підприємств: концептуальні підходи та механізми стимулювання: монографія. / Н.Ю. Брюховецька, І.П. Булєєв та ін. Київ: Ін-т економіки пром-сті НАН України, 2022. 424 с. (електронне видання).