Наукова школа з модернізації паливно-енергетичного комплексу України

Наукова школа з модернізації паливно-енергетичного комплексу України була заснована в Інституті економіки промисловості НАН України наприкінці ХХ ст. академіком НАН України Олександра Івановича Амошею. Розвиток вітчизняної вугільної промисловості і перехід галузі на ринкові засади господарювання обумовили необхідність отримання відповідного наукового підґрунтя. Потужний комплекс досліджень очолив академік О.І. Амоша, який у ХХІ столітті став керівником і консультантом багатьох здобувачів наукового ступеня кандидата і доктора економічних наук. Тільки докторів економічних наук за тематикою розвитку гірничої галузі та енергетики школою академіка О.І. Амоши було підготовлено 14, серед яких – державні діячи, керівники великих бізнес-структур, співробітники науково-дослідних установ і вищів. Відомість науковій школи принесли також праці і виховна діяльність докторів екон. наук Вадима Євгеновича Нейенбурга та Анатолія Івановича Кабанова, кандидата екон. наук Леоніда Лазаровича Стариченка. Із нинішніх працівників ІЕП НАН України до наукової школи О.І. Амоши належать професори Ю.С. Залознова і Ю.З. Драчук, доктори економічних наук Д.Ю. Череватський та І.Ю. Підоричева, кандидати економічних наук О.С. Сердюк, Н.В. Трушкина, І.П. Петрова. Сучасними очільниками школи є Ю.С. Залознова та Д.Ю. Череватський, основна наукова платформа діяльності школи – відділ проблем перспективного розвитку ПЕК Інституту економіки промисловості НАН України.

Наукова спеціалізація відділу: теоретико-методологічні й практичні засади функціонування паливно-енергетичного комплексу України і світу в умовах промислової революції та вимог забезпечення сталого розвитку; розвиток мережевих структур, що поєднують виробників і споживачів енергетичних ресурсів; формування засад розвитку циркулярної економіки.

Приклади основних публікацій за останні десятиріччя:

 1. Кабанов А.И. Экономические методы формирования и реализации государственной научно-технической политики в угольной промышленности. Донецк: ИЭП НАН Украины, 1998. 448 с.
 2. Амоша А.И., Биренберг Б.М. Угольная промышленность Украины: проблемы и решения. Донецк: ИЭП НАН Украины,
 3. Скубенко В.П. Условия и формы адаптации предприятия к рыночным отношениям. Донецк: ИЭП НАН Украины, 1999. 224 с.
 4. Чиликин А.И. Предприятия угольной промышленности Украины в системе рыночных отношений: теория и практика. Донецк: ИЭП НАН Украины, 2000. 274 с
 5. Ященко Ю.П. Хозяйственный механизм в период трансформации к рыночному типу экономики: методология, инструментарий, реальные проекты. Киев: Наук. думка, 2001. 320 с.
 6. Батченко Л.В. Управление социальными процессами в угольной промышленности. Донецк: ИЭП НАН Украины, 2002.
 7. Коновалюк В.И. Роль монополий топливно-энергетического комплекса в экономике Украины. Киев: Наук. думка, 2004. 278 с.
 8. Павленко И.И. Управление инвестиционными процессами в угольной промышленности Украины. Днепропетровск: НГУ, 2007. 253 с.
 9. Варава Л.Н. Стратегическое управление горнодобывающими предприятиями. Донецк: ИЭП НАН Украины, 2006. 356 с.
 10. Турченко Д.К. Формирование энергосырьевой безопасности Украины. Донецк: ИЭП НАН Украины, 2007. 348 с.
 11. Залознова, Ю. С. Управління персоналом вугільної шахти: оцінка стану та стратегії розвитку: Монографія НАН України. Ін-т економіки промисловості. Донецьк: ІЕП НАН України, 379 с.
 12. Гришко Н.В. Методологія управління витратами промислових підприємств (вугледобувна промисловість). Донецьк: ІЕП НАН України, 2009. 403 с.
 13. Драчук Ю.З. Оцінка ефективності інновацій в безпеці виробництва. Донецьк: ІЕП НАН України, 2009. 420 с.
 14. Фесенко І.А. Методологія управління розвитком вугільної промисловості. Донецьк: ІЕП НАН України; Алчевськ: ДонДТУ, 2010. 490 с.
 15. Лозинський І.Є. Концептуальні основи формування інвестиційної стратегії підтримки потенціалу вугільної галузі: моногр. Дніпропетровськ: НГУ, 2014. 476 с.
 16. Череватський Д.Ю. Вугільні гетерархії: теорія та практика трансформації галузі. НАН України, Ін-т економіки пром-сті. Київ, 2020. 288 с.