19 грудня 2019 р. відбулося засідання вченої ради інституту

19 грудня 2019 р. відбулося засідання вченої ради інституту

19 грудня 2019 р. відбулося засідання вченої ради інституту

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Методика-програма досліджень за темою «Довгострокові фактори і тенденції розвитку національної промисловості в умовах четвертої промислової революції»

Методика-програма Слайди

Доповідає акад. НАН України Вишневський В.П.
д.е.н. Харазішвілі Ю.М.
к.т.н. Череватський Д.Ю.

2. Заключний звіт за програмно-цільовою та конкурсною тематикою «Технологічні розриви та шляхи їх подолання в умовах глобальної нестабільності»

Реферат  Слайди

Доповідає акад. НАН України Вишневський В.П.
Рецензенти чл.-кор. НАН України Залознова Ю.С.
к.е.н. Землянкін А.І.
к.е.н. Підоричева І.Ю.
3. Затвердження тем дисертаційних робіт докторантів інституту
Доповідає к.е.н. Ситник Є.А.

4. Різне