28 вересня 2021 р. відбулося засідання вченої ради інституту

28 вересня 2021 р. відбулося засідання вченої ради інституту

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Колективна монографія «Інтелектуалізація підприємств: концептуальні підходи та механізми стимулювання»
Доповідає д.е.н. Брюховецька Н.Ю.
Рецензенти д.е.н. Ляшенко В.І.
д.е.н. Череватський Д.Ю.

Структуру монографії завантажити

2. Заключний звіт за темою НДР «Стимулювання інтелектуалізації підприємств реального сектора економіки»
Доповідає д.е.н. Брюховецька Н.Ю.
Приймальна комісія д.е.н. Ляшенко В.І.
д.е.н. Череватський Д.Ю.
к.е.н. Землянкін А.І.

Реферат завантажити