16 грудня відбулося засідання вченої ради інституту

28 вересня 2023 р. відбулося засідання вченої ради інституту

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Наукова доповідь «Теоретичні засади стимулювання розвитку смарт-промисловості в Україні»

Доповідає д.е.н. Вишневський О.С.
Рецензенти чл.-кор. НАНУ Залознова Ю.С.
д.е.н. Череватський Д.Ю.

  1. Висунення кандидатур на присвоєння вченого звання старшого дослідника

Доповідає        к.е.н. Солдак М.О.

  1. Обґрунтування дослідження за проєктом молодих учених «Повоєнне відновлення економіки України шляхом залучення іноземного капіталу на засадах публічно-приватного партнерства»

Доповідає       к.е.н. Петрова І.П.

Рецензенти      д.е.н. Ляшенко В.І.

д.е.н. Череватський Д.Ю.

  1. Звіт аспірантів інституту про виконання наукової складової.
  2. Різне.