Захист дисертації Григорак Марією Юріївною

Конкурс на заміщення вакантних посад

Інститут економіки промисловості НАН України

ОГОЛОШУЄ КОНКУРС

на заміщення вакантних посад:

наукового співробітника сектору структурної динаміки просторових утворень відділу проблем регуляторної політики і розвитку підприємництва

наукового співробітника відділу фінансово-економічних проблем використання виробничого потенціалу (2 вакантні посади)

 

Вимоги до учасників конкурсу:

учасник конкурсу повинен мати:

вищу освіту з відповідного наукового напряму не нижче другого (магістерського) рівня і досвід роботи за відповідною спеціальністю не менше 5 років, за наявності наукового ступеня відповідного наукового напряму – без пред’явлення вимог до стажу роботи;

результати наукової діяльності, кількість і якість яких відповідає рівню вакантної посади наукового співробітника та особливостям відповідного наукового напряму.

 

Перелік необхідних документів:

  1. Письмова заява на ім’я керівника про участь у конкурсі.
  2. Копія документа, що посвідчує особу.
  3. Заповнена особову картку (анкету) встановленого зразка.
  4. Автобіографія.
  5. Копія трудової книжки.
  6. Копії документів про вищу освіту, підвищення кваліфікації, присудження наукового ступеня, присвоєння вченого звання, військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);
  7. Перелік наукових праць кандидата, опублікованих впродовж останніх п’яти років у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях (далі – наукові праці), зокрема, опублікованих:

у наукових виданнях, включених до Переліку наукових фахових видань України, який затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері науки, наукової, науково-технічної діяльності та інноваційної діяльності;

у наукових виданнях інших держав;

у іноземних (міжнародних) виданнях, проіндексованих у міжнародних наукометричних базах.

Перелік наукових праць з посиланням на інформаційні ресурси та веб-сайти, на яких вони розміщені, або електронні копії наукових праць кандидати надсилають на зазначену в оголошенні адресу електронної пошти.

Кандидати можуть надавати додаткову інформацію, що відображає результати їх наукової діяльності:

патенти на винахід, що пройшли кваліфікаційну експертизу;

монографії (розділи у колективних монографіях);

посилання на наукові онлайн-профілі;

  1. Письмову згоду на обробку персональних даних.

Кандидати, що працюють в Інституті економіки промисловості НАН України подають лише заяву про участь у конкурсі.

У разі подання документів, визначених пунктами 1-8, на зазначену в оголошенні адресу електронної пошти такі документи подаються у сканованому вигляді (формат PDF, кожен документ окремим файлом).

Кандидати, які виявили бажання взяти участь у конкурсі, можуть подавати додаткову інформацію про освіту, досвід роботи, професійний рівень і репутацію (характеристики, рекомендації, копії наукових публікацій, реферати тощо), а також своє бачення розвитку досліджень і розробок на посаді.

У разі надсилання кандидатом документів поштою датою подання документів вважається дата, зазначена на поштовому штемпелі.

Документи, які подані або надіслані поштою кандидатом після закінчення встановленого строку їх подання, залишаються без розгляду та кандидатові не повертаються.

Термін подання документів – 30 днів після розміщення оголошення.

Документи на конкурс надсилати за поштовою адресою: 03057, м. Київ, вул. Марії Капніст, 2; за електронною адресою: tokareva@nas.gov.ua

Контакти для довідок:
Скрипник Марина Юріївна, завідувач аспірантури – 050 620 83 95
Токарева Наталя Михайлівна, начальник відділу кадрів – 050 428 20 70

02.03.2023