Семінар аспірантів Інституту економіки промисловості НАН України

Семінар аспірантів Інституту економіки промисловості НАН України

3 липня 2023 року відбувся семінар для аспірантів Інституту економіки промисловості НАН України під керівництвом д.е.н., заступника директора Інституту з науково-організаційної роботи  Олександра Вишневського, на якому було представлено презентацію навчального курсу з циклу обов’язкових дисциплін «Практикум викладача-дослідника». Доповідачкою на семінарі виступила розробниця курсу  к.е.н. Ольга Богуцька.  

Доповідачка у виступі запропоновала огляд курсу «Практикум викладача-дослідника» в рамках Освітньо-наукової програми «Економіка» для аспірантів другого року навчання. На семінарі були присутні також аспіранти першого року навчання, докторанти, науково-педагогічні працівники Інституту, керівники дисертаційних робіт аспірантів.

Ольга Богуцька розкрила структуру курсу, окреслила основні кроки для опанування цієї дисципліни, ознайомила аспірантів із критеріями оцінювання за дисципліною. Основну увагу доповідачка зосередила на індивідуальному завданні для аспірантів щодо розробки плану-конспекту навчального заняття, його проведення та здійснення самоаналізу.

 Наприкінці аспірантам було запропоновано до розв’язання творче завдання-тест «Вимоги здобувача вищої освіти до лектора», яке перейшло надалі у дискусію щодо пріоритетності особистих характеристик лектора з точки зору здобувача та з точки зору самого лектора.

Активну участь у дискусії взяли д.е.н. Олександр Вишневський, д.е.н. Вячеслав Ляшенко, д.е.н. Данило Череватський, к.е.н. Мирослава Солдак, канд. наук з держ. упр., докторант Оксана Бородіна, аспіранти Марина Божик, Оксана Бойко, Тетяна Микитенко, Максим Утюж, Діана Чернух. 

Далі науково-педагогічні працівники поділилися з аспірантами своїм досвідом проведення лекцій та розповіли цікаві історії зі своєї практики. 

Із презентацією курсу «Практикум викладача-дослідника» можна ознайомиться  тут.