Стратегічна сесія з моніторингу промислових й інноваційних тенденцій та конкурентоспроможності ЄС

Стратегічна сесія з моніторингу промислових й інноваційних тенденцій та конкурентоспроможності ЄС

В межах Проєкт Модуль Жан Моне «Europeanization of industrial economics doctoral programs in Ukraine: research quality and adaptive management (EUDOCIND)» для аспірантів та співробітників Інституту економіки промисловості НАН України проведено стратегічну сесію з моніторингу промислових й інноваційних тенденцій та конкурентоспроможності ЄС. Метою сесії є ознайомлення слухачів з сучасним аналітичним інструментарієм, що дозволяє аналізувати тренди розвитку промисловості, національних інноваційних систем (НІС) та конкурентоспроможності й отримувати відповідну статистичну інформацію для проведення досліджень.

Першу частину сесії розпочала д.е.н. Ірина ПІДОРИЧЕВА із доповіддю на тему: «Європейське інноваційне табло: інструмент моніторингу інноваційних тенденцій в ЄС». European Innovation Scoreboard (Європейське інноваційне табло) допомагає країнам оцінити відносні переваги (сильні сторони) НІС та виявити слабкі місця – сфери, у яких вони відстають, і на яких потрібно зосередити першочергову увагу. Доповідачка розглянула розвиток цього інструменту в ЄС, починаючи з Лісабонської стратегії і закінчуючи теперішнім часом, методологію системи вимірювання, інноваційну продуктивність і тренди розвитку НІС країн-членів ЄС, інших європейських країн, зокрема України, та глобальних конкурентів ЄС.

У другій частині сесії д.е.н. Віталій ОМЕЛЬЯНЕНКО розповів про методологію та аналітичні можливості тематичного порталу Індексу конкурентоспроможності промисловості (Competitive Industrial Performance Index, індекс CIP) Організації Об’єднаних Націй з промислового розвитку (UNIDO), а також про Digital Economy and Society Index (DESI) – зведений індекс, який узагальнює відповідні показники з ефективності цифрових технологій в Європі й відстежує еволюцію країн-членів ЄС в галузі цифрової конкурентоспроможності.

У стратегічній сесії взяли участь співробітники та аспіранти інституту: член-кореспондент НАН України Юлія ЗАЛОЗНОВА, д.е.н. Олександр Вишневський, д.е.н. Вячеслав Ляшенко, д.е.н. Ольга Новікова, к.держ.упр. Оксана Бородіна, аспіранти Антоніна Баш, Марина Божик, Оксана Бойко, Євген Луньов, Максим Утюж, Діана Чернух та інші. Тематика зацікавила аудиторію і викликала жваве обговорення.