Відбувся захист дисертаційної роботи Г.В. Разумової на тему «Регуляторна політика розвитку національної економіки: теорія, методологія та практика»

Відбувся захист дисертаційної роботи Г.В. Разумової на тему «Регуляторна політика розвитку національної економіки: теорія, методологія та практика»

Відбувся захист дисертаційної роботи Г.В. Разумової на тему «Регуляторна політика розвитку національної економіки: теорія, методологія та практика»15 квітня 2021 р. об 11.00 в Інституті економіки промисловості НАН України на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 11.151.01 відбувся захист дисертаційної роботи Г.В. Разумової на тему «Регуляторна політика розвитку національної економіки: теорія, методологія та практика», яку подано на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.03 – Економіка та управління національним господарством