Соціальний капітал комунікацій на шляху становлення молодого вченого

Людський капітал України в контексті міжнародних порівнянь: проблеми збереження і розвитку (семінар аспірантів)

2 жовтня 2023 року відбувся черговий щотижневий семінар аспірантів Інституту економіки промисловості НАН України під керівництвом д.е.н., ст. досл. Олександра Вишневського. Тема доповіді, яка обговорювалася на семінарі: «Людський капітал України в контексті міжнародних порівнянь: проблеми збереження і розвитку». Доповідач: доктор економічних наук, професор, головний науковий співробітник Інституту економіки промисловості НАН України Валентина Антонюк.

В доповіді було розглянуто та обґрунтовано:

– актуальність завдання формування людського капіталу України для забезпечення технологічної трансформації економіки;

– зроблено огляд міжнародних оцінок людського капіталу, які здійснюються Всесвітнім економічним форумом та Світовим банком;

– висвітлено методику і результати оцінки людського капіталу країн світу Групою Світового банку;

– зроблено порівняльний аналіз позицій України та окремих європейських країн у міжнародному рейтингу, що дало можливість виявити сфери відставання.

У заключній частині доповіді було зроблено висновок, що сьогодні найбільші проблеми формування людського капіталу в Україні спостерігаються у сферах здоров’я й освіти. Зокрема низька якість освіти призводить до втрати частини років навчання та не забезпечує можливостей формування сучасних продуктивних здібностей, які необхідні в епоху четвертої промислової революції. Висока смертність у працездатному віці, особливо чоловіків, призводить до прямої втрати сформованого людського капіталу. Саме тому Індекс людського капіталу України, за оцінкою Світового банку, складає 84% від його значення у Польщі. Тому в Україні важливо розробити й реалізувати стратегію формування, розвитку та збереження людського капіталу.

У процесі обговорення та дискусії було акцентовано увагу на проблемах демографічного розвитку в тому числі у сільських територіях, висвітлено протиріччя між процесом концентрації капіталу в сфері аграрного виробництва в умовах четвертої промислової революції та доцільністю сталої економічної діяльності великої кількості невеличких фермерських господарств.

В дискусії взяли участь доктори наук В. Антонюк, О. Вишневський, М. Мельникова, аспіранти М. Божик, О. Бойко, Ю. Кравченко, Є. Луньов, Л. Луньов, Т. Микитенко, М. Утюж, та інші.

Інформаційне повідомлення підготовлено аспіранткою першого року навчання Діаною Чернух.