Концепція розвитку промисловості України: впровадження професійних стандартів для забезпечення кваліфікованим персоналом

Концепція розвитку промисловості України: впровадження професійних стандартів для забезпечення кваліфікованим персоналом

11 травня 2023 року в Інституті економіки промисловості НАН України відбувся черговий міждисциплінарний науково-методичний семінар під керівництвом д.е.н. Олександра Вишневського, на якому була заслухана доповідь «Концепція розвитку промисловості України: впровадження професійних стандартів для забезпечення кваліфікованим персоналом», підготовлена провідним науковим співробітником відділу економічних проблем соціальної політики, кандидатом економічних наук Іриною Новак.

Концепція розвитку промисловості України: впровадження професійних стандартів для забезпечення кваліфікованим персоналомДослідження проведено в рамках виконання теми НДР «Формування збалансованого соціально-трудового розвитку в умовах цифрових трансформацій» (номер державної реєстрації 0121U114674), під керівництвом  заступника директора Інституту, доктора економічних наук О.Ф. Новікової.

Актуальність дослідження зумовлена необхідністю формування основних напрямів вирішення проблеми дефіциту кваліфікованої робочої сили в концепції розвитку промисловості України.

На основі презентованих результатів досліджень, предметом наукової дискусії стали питання забезпечення підготовки професійних кадрів згідно з потребами промисловості, удосконалення процесів розробки та впровадження професійних стандартів, шляхів посилення зв’язку між освітніми і професійними стандартами, розвитку навчання на виробництві, підтвердження результатів неформального навчання тощо.

Змішаний формат організації роботи семінару забезпечив колективну участь понад 35 науковців з подальшим обговоренням проблеми. Відбулася змістовна наукова дискусія, у якій взяли участь доктор економічних наук Ляшенко В.І., доктор економічних наук Харазішвілі Ю.М., доктор економічних наук Лях О.В., доктор економічних наук, член-кореспондент НАН України Залознова Ю.С., доктор економічних наук Вишневський О.С., доктор економічних наук, академік НАН України Амоша О.І., доктор економічних наук Новікова О.Ф., доктор економічних наук Мельникова М.В. та інші учасники семінару.