Концептуальні засади промислової політики України

Концептуальні засади промислової політики України

2 березня 2023 р. в Інституті економіки промисловості НАН України відбулося засідання міждисциплінарного науково-методичного семінару під керівництвом д.е.н. О.С. Вишневського, на якому було комплексно розглянуто формування концептуальних засади промислової політики України.

Значний вплив на формування та проведення промислової політки мають глобальні та національні тренди. До глобальних трендів належать: (1) поширення Industry 4.0 (з урахуванням реіндустріалізації «Глобальної Півночі»); (2) Європейський зелений курс, (3) посилення глобальної нестабільності та регіоналізація торгово-економічних відносин. До національних трендів належать: (1) євроінтеграція; (2) деіндустріалізація; (3) депопуляція.

Також було визначено, що виробництво є базисом економічного зростання та  економічної безпеки, а монетарна, бюджетна, податкова, міграційна, регіональна та інші політики мають узгоджуватися з промисловою політикою.

Як приклади інструментів підтримки та стимулювання розвитку промисловості розглянуто розширення діяльності технопарків та експортно-кредитного агентства.

У роботі семінару за змішаним форматом взяли участь 35 науковців, включно з докторантами та аспірантами інституту. В дискусії приймали участь член-кореспондент НАН України Ю.С. Залознова, доктори економічних наук О.Ф. Новікова, В.І. Ляшенко, О.С. Вишневський, Д.Ю. Череватський, В.М. Мельникова, Ю.М. Харазішвілі, кандидати економічних наук О.В. Лях, Л.О. Збаразька, О.О. Амоша та інші учасники семінару.